2016 yılı Genel Kurulumuzu, 28 Nisan 2016 Perşembe akşamı saat 19:00’da Lefkoşa’daki İdadi Sokak No:1’deki dernek binamızda gerçekleştirdik:

Oy kullanma hakkı bulunan 54 üyemizden 49 üyemizin hazır bulunduğu Genel Kurul’da;

Divan Başkanlığı Ergün Emiroğulları (Başkan), Kemal Atay (Üye) ve Ceylan Çınarlılı (Sekreter) şeklinde oluşmuş ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Gökyiğit’in açılış konuşması sonrası, Gündem, Divan Başkanı tarafından okunup kabul edildi.

Faaliyet raporu Dernek Başkanı Mehmet Gökyiğit, Mali Rapor da Sayman Gülnur Tokay tarafından okunup oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, hukuki görüş de alınarak son şekli verilen ve onaya sunulan yeni Dernek Tüzüğümüz de  oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra Dernek yetkili organlarının seçimi yapıldı ve Yönetim Kurulu’na Mehmet Gökyiğit, Sunalp Çelebi, Ramadan Gümüşok, Altay Sayıl, Tevfik Ulual, Ayşe Gökyiğit (Yedek Üye) ve Gülnur Tokay (Yedek Üye); Denetlene Kurulu’na Ergün Emiroğulları, Erim Tandoğdu ve Hüseyin Çekirdek; Disiplin Kurulu’na da Korman Kocaismail, Kani Nalbant ve Halil Olgu seçildiler.

FODER Yönetim Kurulu’nun 2 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonrası, görev bölümü aşağıda belirtildiği şekliyle oluşturuldu:

Başkan: Mehmet Gökyiğit

Asbaşkan: Tevfik Ulual

Sekreter: Altay Sayıl

Sayman: Ramadan Gümüşok

Faal Üye: Sunalp Çelebi

Yedek Üyeler: Ayşe Gökyiğit, Gülnur Tokay

 

İki yıl süre ile Dernek organlarımızda görev yapacak tüm arkadaşlarımızı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.