Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), 16-19 Mayıs, 2012 tarihlerinde Samsun İli’ne bağlı Vezirköprü İlçesi’nde gerçekleşen uluslar arası fotoğraf yarışmasına katılan sekiz  FODER üyesi sergileme alarak, önemli bir başarıya imza atıp Türkiye’den başarı ile döndü.

Türkiye’de faaliyet gösteren Doğa Araştırmaları, Sporları ve  Kurtarma Derneği (DASK) tarafından 1995 yılından itibaren düzenlenen, “Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması-DOGAY”, bu yıl Vezirköprü İlçesi’nde gerçekleştirildi. Altı ülkeden  yaklaşık 110 fotoğraf  sanatçısının katıldığı yarışmada, FODER de sekiz üyesi ile temsil edildi.

Türkiye’de düzenlenen en özgün ve kapsamlı uluslar arası fotoğraf yarışması olan DOGAY’da, yarışmanın tüm aşamaları aynı yerde, 72 saat içinde gerçekleşmekte ve her yarışmacı aynı ortamda, aynı iklim ve ışık koşullarında, aynı zaman diliminde fotoğraf çekerek yarışmaktadır. Çekimlerin bitiminden sonra, seçici kurulun fotoğrafları değerlendirmesini müteakip, yöre halkının katılımıyla ödül töreni yapılmaktadır.

DOGAY, düzenlendiği etkinlikle; bölgenin tanıtımına, ekonomisine, turizmine, yerel yönetimlerine, eğitim hizmetlerine, belgelenmesine ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmakta, özellikle doğa açısından bakir kalmış güzelliklerin ortaya çıkarılması, yöre halkı ile fotoğraf sevenlerin kaynaşması ve çevre bilincinin gelişmesi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda, manzara, genel doğa, makro doğa, yerel yaşam, doğada doku ve tarih kategorilerinde yaklaşık 2,500 dolayında fotoğraf  karesi ile yarışılmıştır.

Bu yıl, 16.cısı düzenlenen yarışmada, Türkiye , KKTC, Hollanda, Yunanistan, İran ve Ürdün olmak üzere, toplam altı ülkeden katılım olmuş, FODER de sekiz üyesi ile katıldığı yarışmada, toplamda 19 fotoğraf karesi ile sergileme almıştır. Yarışmaya katılan FODER üyeleri Mehmet Gökyiğit, Ayşe Baysal, Ayşe Gökyiğit, Bahire Eminsel, Cemal Okur, Ersoy Güçer, Gülnur Tokay ve Sunalp Çelebi, yoğun ve zorlu geçen yarışmanın ardından, yurda başarı ile dönmenin mutluğunu ve gururunu yaşamış oldular.