Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte yürüttüğü Kıbrıs’ın jeolojik mirasını fotoğraf karelerine aktarma projesi çerçevesinde, Pınarlı ve Balalan bölgesinde fotoğraf çekim gezisi düzenledi. Gezide, Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman ve Oda Sekreteri Dr. Mehmet Necdet de FODER Üyeleri ile birlikte geziye katıldılar ve bilgi paylaşımında bulundular.

İlk önce Pınarlı alçıtaşı yatağı fotoğraflandı ve bu alan, Kuzey Kıbrıs'ın muhtelif alanlarında yayılım gösteren alçıtaşı yataklarına benzer bir özellik göstermektedir.....Alçıtaşı yatağının tavanında bulunan çakıltaşları ile havara depozitleri 2000'li yılların başında Ercan Havaalanı Kavşağı - İskele arası Karpaz anayolu yapımında kullanılmıştır...deyim yerindeyse malzeme almak için alçıtaşı bloklarının çevresi oyulmuş ve jips blokları açığa çıkmıştır.

Pınarlı köyünde köyün güneydoğusunda alçıtaşı bloklarından yapılmış ve kısmen yıkık durumda bir kilise bulunmaktadır...Kıbrıs'ta yegane olduğu düşünülen bu tarihi eserin korunarak kurtarılması gerekmektedir.Pınarlı, Mesarya Ovası'nda bulunan diğer köylere kıyasla sulu tarım yapılabilen az sayıdaki köyden biridir...Sülfatlı yeraltısuyundan yem bitkisi ve tuzlu suya dayanıklı sebze üretilmektedir..Hatta yağışlı yıllarda köyün çevresinde pınar akışları geliştiğinden ötürü Pınarlı adını aldığı ifade edilmektedir."

Çınarlı Jips mağarası da fotoğraflanan yerler arasında yer aldı ve Çınarlı jips mağarası değil Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin de içinde yeraldığı Ortadoğu coğrafyasıyla birlikte düşünüldüğünde, yegane jips mağarası durumundadır. Yaklaşık doğu - batı yönlü bir kırık sistemine bağlı olarak gelişen yeraltısuyu akışlarının aşındırması sonucunda ortaya çıkan bu mağaranın yaklaşık 200 bin yıllık bir geçmişi olduğu düşünülmektedir.

Güzergah üzerinde bulunan Yudi dağı da fotoğraflanan yerler arasında yer aldı. Girne Dağları'nın en uçtaki uzantısı durumunda olan Yudi dağı, özellikle içerdiği karstik yapılar - ki bunlar mağara şeklinde karşımıza çıkıyor - açısından önemli bir oluşumdur.

Balalan Yastık Lavları, Girne Sıradağları'nın oluşumuna paralel biçimde ortaya çıkan ve en yaygın yüzeyleyen volkanik kayaçlardır..Balalan - Esenköy arasındaki tepeler bu lavlardan oluşmuştur..Oluşumları 40 - 45 milyon yıl öncesine gitmektedir.Bu yastık lavları denizaltı volkanizmasının ürünleridir. Denizin yüzlerce metre altında yerkabuğunda husule gelen çatlak içerisinden ergimiş bir şekilde mağmadan gelerek akışa geçen lavların soğuk su ile teması sonucunda ani soğumaya bağlı olarak yastık yapısını almıştır. Balalan köyünün içme suyu bu yastık lavları içerisindeki fay zonunda açılmış sondaj kuyusundan alınmaktadır. Küçük bir manganez zuhuru da açığa çıkmaktadır.Köyün batısında yine yastık lavları içerisinde bakır cevherleşmesi söz konusu olup antik çağlarda bakır işletildiğine dair geçmişte belirtiler mevcuttu.

Proje tamamlandığında, FODER Üyelerinin karelerinden oluşan fotoğraf sergisi açılması ve kitap basımı yapılması planlanmaktadır.