Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin ( FODER ), Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile başlatmış olduğu ve Ülkemizdeki “jeolojik mirasın” fotoğraflanması projesi devam ediyor.

Daha önce bu amaçla 3 gezi düzenlenmiş ve geçtiğimiz Pazar günü jeoloji serisinin 4.üncü gezisi gerçeleşmiştir.

Gezi dahilinde  öncelikle Kozan bölgesi ziyaret edilerek,  bu bölgede mevcut , yaşları yaklaşık 130 milyon yıl öncesine giden, Girne dağları kireçtaşları içerisinde yeralan enteresan jeomorfolojik oluşumlar fotoğraflanmıştır. Kanyon tipli küçük vadiler, dolomitler, kırık ve çatlaklara bağlı olarak gelişen yeraltısuyu rezervuarları, FODER Üyelerinin oldukça ilgisini çekmiştir.

Güzergah içerisinde  yer alan Karşıyaka güneyindeki dağ yamacında bulunan ve Azize Katherina Manastırı veya Ayia Paraskevi Manastırı olarak da bilinen Sina Manastırı da gezilerek, jeolojik miras yanında kültürel miras da, karelere aktarılmıştır.

Gezi programında gidilen Sadrazamköy , kıyı morfolojisi açısından Girne sahil şeridinin diğer alanlarına nazaran farklılıklar arzeden bir bölge olduğundan, çok dikkat çekmiş ve son 100 bin yıllık jeolojik dönemdeki sahilin bakiyesi durumundaki yükselmiş eski kumtaşlarından oluşan ve fosiller içeren çoğunlukla kumlu çökellerden oluşan plaj çökelleri de fotoğraflanmıştır. Bu çökeller,  Kıbrısın genel anlamda yükselmekte olduğunu gösteren deliller olduğundan, Adamızın jeolojik açıdan ne kadar önemli olduğunun bariz bir göstergesi olmuştur.

Gezinin son durağı olan Koruçam burnunda ise kayaçlaşmış kum depozitleri yüzeylenmekte olup aşınmış bir morfolojiye sahip olduğundan, gerek kumtaşları , gerekse sahilde açığa çıkan kumlu düzlükler önemli bir jeolojik miras durumundadır ve FODER-Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle, yakın zamanda tüm bu güzellikler sergi ile paylaşılacaktır.