Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Kıbrıs Türk Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile başlatılan proje dahilinde,  Kasım 2014 - Mart 2015 tarihleri arasında düzenlenen fotoğraf çekim gezileri ile, Kıbrıs Adası’nın Kuzey Kıbrıs’taki jeolojik mirası açısından önemli olan yerleri fotoğraf karelerine aktarmıştır.

Proje kapsamında, en batıdan en doğuya kadar jeolojik açıdan önemli olan yerler  gezilerek, çekilen fotoğraflar bir havuzda toplanmış ve Kıbrıs Türk Maden Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yaklaşık 3 bini aşkın fotoğraf içinden seçilen 85 fotoğraf, 11 Eylül 2015 Cuma akşamı Girne’de The  Art Rooms’da açılan sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur. Serginin sponsorluğunu üstlenen Arkın Group tarafından sergi kataloğu da basılarak, ziyaretçilere sunulmuştur.

Açılış gecesi, sergiye katkı koyan FODER üyeleri yanında, Kıbrıs Türk Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkan ve üyeleri ile sanatseverler hazır bulunmuştur. Açılışta bulunan yabancı konuklar da sergiyi gezerek, böylesine farklı bir projeye katkı koyanlara teşekkür ettiler.

Farklı bir konsepte düzenlenen sergi salonunda, sergilenen fotoğrafların içerik açısından örnekleri de yer alarak, serginin gayet zengin ve eğitici olması da sağlanmıştır. Art Rooms’da yer alan sergi, 25 Eylül 2015 tarihine kadar açık kalacak olup, daha sonra gezici olarak tüm ilçeleri dolaşması hedeflenmektedir.

Sergi kapsamında, Kıbrıs'ta çok yaygın bulunan bir mineral olan jips mineral yatakları (alçıtaşı), Kalkarenit alanları, bakır cevherleşmesi, Kıbrıs'ın antik dönemdeki madencilik faaliyetleri ve CMC Karadağ işletmesi, 200,000 yıllık  jips mağara, karstik yapılar, 40-45 milyon yıllık yastık lavları, yaşları yaklaşık 130 milyon yıl öncesine giden, Girne dağları kireçtaşları içerisinde yeralan enteresan jeomorfolojik oluşumlar,  kanyon tipli küçük vadiler, dolomitler, kırık ve çatlaklara bağlı olarak gelişen yeraltısuyu rezervuarları, son 100 bin yıllık jeolojik dönemdeki sahilin bakiyesi durumundaki yükselmiş eski kumtaşlarından oluşan ve fosiller içeren çoğunlukla kumlu çökellerden oluşan plaj çökelleri, manganez zuhurları, insan eliyle açılmış korunma - sığınma amaçlı yeraltı galerileri, taş ocakları gibi, Kıbrıs jeolojisi açısından önemli göstergeler yer almıştır.

Dünya jeolojisi açısından çok önemli bir yere sahip olan Kıbrıs Jeolojisi’nin belgelenmesi yönünde yapılan çalışmaya imza atmak FODER açısından gurur verici olmuştur. Geziler boyunca, Maden Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Birol Karaman ve Genel Sekreter Sayın Dr Mehmet Nejdet tarafından aktarılan bilgilerle fotoğraf sanatını birleştiren FODER Üyeleri, hem bilgi dağarcıklarını genişletmişler hem de Kuzey Kıbrıs’ın  jeolojik miras arşivine katkıda bulunmuşlardır.

FODER, yeni fotoğraf  sezonunda da yeni ve kalıcı  projelere imza atmaya devam edecektir.