Empresyonist Atölye Tamamlandı

FODER’in Kültür Dairesi katkıları ile İsmail Haykır eğitmenliğinde gerçekleştirdiği “Empresyonist  Atölye” eğitimi sona erdi.

7 Kasım 2019 Perşembe akşamı İsmail Haykır’ın fotoğraf tutkunlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği “Yıldız Albümleri Fotoğraf Kolleksiyonu” sunum ve söyleşisi büyük ilgi gördü. Sanatçı, son iki yıldır Cumhurbaşkanlığı ve milli saraylar himayesinde Türkiye fotoğraf tarihinde önemli bir yere sahip dünyanın en büyük fotoğraf kolleksiyonlarından “Yıldız Albümleri Fotoğraf Kolleksiyonu” reprodüksiyonu ve sayısallaştırma projesi üzerinde çalıştı.

Fotoğraf,  bulunuşundan hemen sonra Osmanlı toplumuna Avrupa ile eşzamanlı olarak girmiştir ve fotoğrafa düşkünlüğüyle bilinen Sultan II. Abdülhamid’in  Yıldız Sarayı’na büyük bir kütüphane kurup fotografları burada toplamıştır. “Yıldız Albümleri” adıyla bilinen  kolleksiyon, Atatürk’ün emriyle 1925’te Yıldız Sarayı’ndan İstanbul Üniversitesi’ne nakledildi. Halen İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde muhafaza edilen “Yıldız Sarayı Fotoğraf Kolleksiyonu”, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019’un “Dünya Belleği Mirası Listesi”ne Türkiye’nin 2 adayından biridir. Yıldız fotograf kolleksiyonu 19.yüzyıla  ait dünyanın en büyük en eski ve koleksiyonlarından biri ilk olma özelliği taşıyor. Kolleksiyon, dünyanın görsel hafızası arşivlerinden biri olarak sadece Türkiye’nin değil, dünya için önemli bir kültür mirasıdır. Yıldız Fotoğraf kolleksiyonu; toplamda 911 albüm ve 36 bin 585 fotoğrafından oluşmaktadır ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çekildiği dönemin rejimlerini, sosyal ve siyasal yapılarını belgeleyen adeta son tanıklardır.

Sanatçı, sunum sonrası  reprodüksiyon ve sayısallaştırma çalışmalarıyla ilgili bilgileri de katılımcılarla paylaştı.

8 Kasım – 11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Empresyonist Atölye eğitiminde fotoğraf çekim teknikleri, düzenlenmesi, kullanılan programlar ve filtreler, fotoğrafta empresyonist tarz, otomatik işlemler, çekim - post prodüksiyon ve sunum çalışmaları yer aldı. Konuların pekişmesini sağlamak için de Lefkoşa surlariçi, Taşkent ve Dikmen’de fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. Örnek uygulamaların da ders ortamında yapılması sonucu, çok verimli bir eğitim tamamlanmış oldu.

Sanatçıları geleneksel fotoğrafçılığın sınırlarından kurtaran Empresyonist fotoğraf çalışmalarında ayrıca çağdaş sanatta fotoğrafın yeri, empresyonizme bakış, fotoğraf akımları, ışık – renk – ton ve pozlama ile sanatta yaratıcı süreç ile ilgili konular da irdelendi.

FODER’in 2020 yılında gerçekleştireceği  ve Empresyonist tarz fotoğraflardan oluşacak sergi çalışmaları da eğitim sonrası hız kazandı.